Сайт села ПИКІВ

Розклад автобусів
  • 07:20-08:05 Калинівка-Пиків
  • 09:40-10:20 Калинівка-Пиків
  • 10:55-11:30 Вінниця-Шепіївка
  • 12:40-13:25 Калинівка-Пиків
  • 14:00-14:55 Калинівка-Шепіївка
  • 16:35-17:15 Калинівка-Пиків
  • 17:40-18:30 Калинівка-Пиків
  • 19:00-19:55 Вінниця-Шепіївка

АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

РЕЄСТР – Вінницька область

1.    с. Бригидівка Барський район
Поселення знаходиться на південний схід від села на схилах мису. Розвідкові розкопки С. М. Рижова 1983 р. Пам’ятку віднесено до етапу ВІІ.
94, с. 11-12.

2.    с. Гайове, уроч. Барське І Барський район
Трипільське поселення поблизу села на мисі лівого берега р. Рівець (ліва притока Рову) в уроч. Барське. Відкрито і досліджено П. І. Хавлюком у 1997-98 рр.
105.

3.    с. Гайове, уроч. Барське ІІ Барський район
Поселення трипільське поблизу села на мисі лівого берега р. Рівець (ліва притока Рову) в уроч. Барське. Відкрито і досліджено П. І. Хавлюком у 1997-98 рр.
105.

4.    с. Пилипи Барський район
Поселення знаходиться на північній околиці села. Займає пологе плато лівого берега безіменного струмка, притоки р. Лядова. На поверхні простежені залишки глиняних «площадок», зібрані фрагменти кераміки, зернотерок, кісток тварин. Пам’ятка відкрита в 1965 р. краєзнавцем В. Д. Гопаком, попередньо віднесено до середнього або пізнього Трипілля.
16, с. 3-4.

5.    с. П’ятківка Барський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

6.    с. Українське Барський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

7.    с. Ходаки Барський район уроч. Дубки
Поселення знаходиться в урочищі Дубки, на південний захід від села на лівому березі р. Лядовій. Займає похилий схил плато, обмеженого з двох боків неглибокими ярами, площа становить близько 7 га. Простежена колова забудова. Відкрито та частково досліджувалося в 1982 р. Вінницьким загоном Лісостепової експедиції: Б. В. Магомедов, С. М. Рижов, Б. І. Лобай. Досліджена наземна глинобитна будівля — господарча споруда, кераміка з поліхромним розписом чорною фарбою та заглибленим орнаментом. Пам’ятку віднесено до петренської групи етапу ВІІ-СІ.
79, с. 15-17; 94, с. 11-12.

с. Ялтушків Барський район

8.   Ялтушків 1
Поселення знаходиться на південний схід від села, на похилому правому березі р. Лядава в урочищі Борисове Поле. Займає довгий мисоподібний виступ плато, утворений вигином річки. Площа становить 100-120 га. Планування, ймовірно, концентричними колами з радіальною забудовою центральної ділянки. Відкрито в 1965 р. розвідками краєзнавця В. Д. Гопака. Досліджувалася В. П. Прилипко, С. М. Рижовим і В. О. Шумовою у 1978, 1983, 1993 рр. Розкопано 2 житла-«площадки». Матеріали зберігаються у фондах Вінницького краєзнавчого та Вінницького обласного художнього музеїв. Є найбільшим трипільським поселенням у Придністров’ї. Пам’ятку віднесено до петренської групи початку етапу СІ
16, с. 8-9; 79, с. 23-24; 90, с. 110-111; 94, с. 11-12; 89, с. 14-15; 91.

9. Ялтушків 2
Поселення знаходиться на північно-східній околиці села, займає схили лівого берега р. Лядава. На поверхні виявлена кераміка з поліхромним розписом та заглибленим орнаментом. Пам’ятка відкрита в 1965 р. краєзнавцем В. Д. Гопаком, віднесено до етапу ВI-ВII.
16, с. 8-9; 94, с. 11-12.

10.    м. Бершадь Бершадський район
Пам’ятка розташована поблизу міста.
55.

11.    с. Велика Кирилівка Бершадський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

12.    с. Кидрасівка Бершадський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

13.    с. Лісниче Бершадський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

14.    с. Чернятка (Шумилове) Бершадський район
Трипільське та неолітичне поселення в околицях села, займає ділянку надзаплавної тераси лівого берега р. Південний Буг. Досліджувалось у 1960-61рр. Бузькою експедицією ІА АН УРСР під керівництвом В. М. Даниленка. Розкопано більш 300 кв.м. Виявлено розташовані поруч залягання решток буго-дністровської культури та Трипілля А. Серед ранньотрипільських матеріалів: фрагменти кераміки, знаряддя з кременю, кістки тварин.
33, с. 121; 34.

15.    м. Вінниця
Трипільське поселення на території міста. Звідси походить крем’яна шліфована сокирка, що була виявлена і передана школярами. Зберігається в Національному музеї історії України в м. Києві.
118, с. 56-57.

16.    с. Бухонники Вінницький район
Поселення знаходиться поблизу села. Відкрито в 1979 р. експедицією під керівництвом Зайця І. І. Матеріали зберігаються у фондах Вінницького педагогічного інституту. Пам’ятку віднесено до раннього трипілля перехідного етапу А-ВІ.
40, с. 272; 60, с. 14.

17.    с. Іванівка Вінницький район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

18.    с. Ільківка Вінницький район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

19.    с. Лука-Мелешківська Вінницький район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

20.    с. Майдан Вінницький район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

21.    с. Медвеже Вушко Вінницький район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

22.    с. Мітлинці Вінницький район
Поселення знаходиться на північ від села, праворуч від дороги Гайсин – Носівці – Ситків. Займає берег струмка перерізаного глибокою балкою. Відкрито в 1954 р. П. I. Xавлюком. На поверхні частково простежуються залишки жител-«площадок». Виявлені знаряддя з кременю, розтиральники, фрагмент антропоморфної скульптурки, моделька колеса з хрестоподібним монохромним розписом чорною фарбою та фрагменти друшляків. Пам’ятка попередньо віднесена до етапу СI
102, с. 1-9.

23.    с. Некрасово Вінницький район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

с. Ометинці Вінницький район

24.    Ометинці I
Поселення знаходиться на північно-східній околиці села. Займає схили плато на площі 200×250 м. На поверхні простежені залишки глиняних площадок. Відкрито в 1954 р. П. I. Xавлюком. Виявлена кераміка орнаментована борізд-частим орнаментом, гранітні зерно-терки та розтиральники. Пам’ятку віднесено до етапу ВI-ВII.
102, с. 1-9.

25.    Ометинці II
Поселення знаходиться на північ від села в урочищі Стрілиця в 400 м від Ометинці I. Займає пологе плато на площі 300×400 м. Відкрито в 1954 р. П. I. Xавлюком. На поверхні виявлені фрагменти кераміки з монохромним розписом. Пам’ятка попередньо віднесена до етапу СI
102, с. 1-9.

26.    с. Писарівка Вінницький район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

27.    с. Прибузьке Вінницький район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

28.    с. Степанівка Вінницький район
Поселення знаходиться в 3 км від села. Займає північний схил пагорбу на площі 15 га. На поверхні зібрано вироби з кременю, фрагменти кераміки та антропоморфна пластика з прокресленим орнаментом типу Луки-Врублівецької. Відкрито в ході розвідок Вінницького педінституту ім. М. Остров-ського в 1988 р. Матеріали зберігаються у фондах інституту. Пам’ятку віднесено до тростянецької групи (за Гусєвим С. О. та I. I. Зайцем) перехідного етапу А-ВI
61, с. 14; 31, с. 9-10.

29.    с. Сокиринці Вінницький район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

30.    с. Xижинці Вінницький район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

31.    с. Цвіжин Вінницький район
Поселення знаходиться на південно-східний околиці села, займає мисоподібний пагорб правого берега р. Батіг (ліва притока Південного Бугу), що здіймається на 7 м над долиною. Площа становить 15 га, планування жител по колу. Відкрите I. I. Зайцем у 1973 р., розкопано ним же у 1975 р. Досліджено 1 заглиблене житло розміром 5x6x0,8 м. Матеріали зберігаються у фондах Вінницького обласного краєзнавчого музею. Пам’ятку віднесено до біликівсь-кого типу етапу ВI-ВII.
51, с. 275-276; 53, с. 325; 21.

32.    с. Шкуринці Вінницький район
Поселення знаходиться на околиці села. Досліджувалося експедицією Вінницького педінституту імені М. Островського. Матеріали зберігаються в педінституті ім. М.Островського. Пам’ятку віднесено до раннього трипілля тростянецької групи (за С. О. Гусєвим та Зайцем I. I.) перехідного етапу АIV-ВI
60, с. 14; 31, с. 9-10.

33.    с. Юрківці Вінницький район
Поселення знаходиться на південній околиці села. Займає рівнинне плато, яке обмежене з двох боків невеликими струмками, на площі 300×200 м. На поверхні простежені залишки глиняних «площадок». Виявлена кераміка з поліхромним розписом та боріздчастим орнаментом. Відкрито в 1954 р. П. I. Xавлюком. Пам’ятка попередньо віднесена до етапу В.
102, с. 1-9.

34.    с. Якушенці Вінницький район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

35.    с. Бубнівка Гайсинський район
Поселення знаходиться на північний схід від села, займає плато лівого берега р. Соб. На поверхні виявлено фрагменти кераміки з заглибленим орнаментом та монохромним розписом фарбою чорного кольору, зооморфну фігурку, знаряддя з кременю, зернотерку, вістря стріли. Пам’ятка відкрита в середині 1950 рр. П. I. Xавлюком, віднесено до етапу ВI
96, с. 18-20.

с. Гранове Гайсинський район

36.    Гранове I
Поселення знаходиться поблизу села. Відкрито в 1963 р. розвідками П. I. Xавлюка. Пам’ятку попередньо віднесено до етапу В.
98, с. 3.

37.    Гранове II Гайсинський район
Поселення знаходиться поблизу села. Відкрито в 1963 р. розвідками П. I. Xавлюка. Пам’ятка попередньо віднесена до етапу В.
98, с. 3.

38.    с. Губник Гайсинський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

39.    с. Гунча Гайсинський район
Поселення знаходиться на північній околиці села. на поверхні виявлено фрагменти кераміки з заглибленим орнаментом і канне-люрним штампом, крем’яне вістря стріли. Пам’ятку відкрив в середині 1950 рр. П. I. Xавлюк, віднесено до етапу А.
96, с. 18-20.

40.    с. Даньківка Гайсинський район
Поселення знаходиться поблизу села. Відкрито в 1963 р. розвідками П. I. Xавлюка. Пам’ятку попередньо віднесено до етапу В.
98, с. 3.

41.    с. Кисляк Гайсинський район
Поселення знаходиться в північній частині села, займає надзаплавну терасу лівого берегу р. Соб. На поверхні зібрано фрагменти кераміки з заглибленим орнаментом. Пам’ятка відкрита в середині 1950 рр. П. I. Xавлюком, віднесено до середнього трипілля перехідного етапу ВI-ВII.
96, с. 18-20; 22, с. 114-125.

42.    с. Косаново Гайсинський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

43.    с. Кочурів Гайсинський район
Поселення знаходиться поблизу села, «вище ранньослов’янського селища». Відкрито під час розвідки П. I. Xавлюка в 1966 р.
104.

44.    с. Кунка Гайсинський район
Поселення знаходиться на лівому березі річки, вище села. Відкрито розвідками П. I. Xавлюка в 1964, 1966 рр.
99, с. 1; 104.

45.    с. Ладиженські хутори Гайсинський район
Поселення знаходиться в центрі села на плато. На поверхні прос-тежені залишки одного житла-«площадки». Пам’ятка відкрита в середині 1950 рр. П. I. Xавлюком, віднесено до середнього трипілля етапу ВI
96, с. 18-20.

46.    с. Михайлівка Гайсинський район
Багатошарове поселення трипільське та черняхівське знаходиться на південь від села в урочищі Ярки. Займає мис лівого берега р. Дністра на площі 50000 кв.м. На поверхні простежені залишки наземних жител. Виявлена кераміка з поліхромним розписом та заглибленим орнаментом. Пам’ятка відкрита в 1946-48 рр. експедиціями IA АН УРСР та IA АН СССР. Попередньо віднесено до етапу ВI
10, с. 124-125.

47.    с. Михайлівка Гайсинський район
Багатошарове поселення знаходиться на околиці села біля знищеного доту. В урвищі берега р. Дністра простежені залишки шарів трипільської та черняхівської культур. Відкрито в 1964 р. розвідками П. I. Xавлюка.
99, с. 4; 101, с. 28-30.

48.    с. Михайлівка Гайсинський район
Багатошарове поселення знаходиться на вузькій надзаплавній терасі р. Дністра вище села. В урвищі берега та на терасі простежені залишки шарів трипільської культури та пізньої бронзи. Відкрито в 1964 р. розвідками П. I. Xавлюка. Пам’ятка попередньо віднесено до етапу СІІ
99, с. 4.

49.    с. Мелешків Гайсинський район
В районі села поселення трипільської культури.
55.

50.    с. Польове Гайсинський район
Поселення знаходиться поблизу села. Відкрито в 1963 р. розвідками П. I. Xавлюка. Пам’ятка попередньо віднесено до етапу СI
98, ч. II. с. 3.

51.    с. Рахни Собові Гайсинський район
Поселення знаходиться на північний захід від села. Займає схили надзаплавної тераси р. Соб. Пам’ятка відкрита в середині 1950 рр. П. I. Xавлюком, обстежена в 1968 р. I.П.Пилипчуком. З нього походить жіноча скульптурка на масивній стовпчастій ніжці. віднесено до етапу СI
96, с. 18-20; 22, с. 114-125; 85, с. 65-68.

52.    с. Рахни Собові Гайсинський район
Поселення знаходиться на північний захід від села. Займає уступ надзаплавної тераси р. Соб. Відкрито в середині 1950 рр. П. I. Xавлюком. Матеріали відносяться до раннього трипілля.
96, с. 18-20.

53.    с. Степашки Гайсинський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

54.    с. Xарпачка Гайсинський район
Багатошарове поселення знаходиться в південно-західній частині села. Займає мис, утворений берегом Ладижинського водосховища та яром Бурти, на площі 100×150 м. Поселення відкрито в 1954 р. П. I. Xавлюком, досліджувалося в 1963 р. М. Л. Макареви-чем та вчителем-краєзнавцем А. I. Сенченко, в 1964 р. повторно обстежувалося П. I. Xавлюком. Культурні шари: Трипілля, доба бронзи, черняхівська культура, ранні слов’яни, Давня Русь. Трипільський шар попередньо віднесено до етапу А.
108, с. 5; 99, с. 1; 103, с. 1.

55.    хут. Червоний Гайсинський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

56.    с. Шабельне Гайсинський район
Поселення знаходиться поблизу села. Відкрито в 1963 р. розвідками П. I. Xавлюка. На поверхні простежені залишки від глиняних «площадок». Пам’ятка попередньо віднесено до середнього етапу.
98, с. 3.

57.    с. Ярмолинці Гайсинський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
103, с. 7.

м. Жмеринка

58.    Жмеринка I
Поселення обстежувалося в 1976 р. експедицією Вінницького музею. Матеріали зберігаються у фондах Вінницького музею. Пам’ятку віднесено до етапу ВI-ВII.
49, с. 294-295; 22, с. 114-125.

59.    Жмеринка II
Поселення обстежувалося в 1976 р. експедицією Вінницького музею. Пам’ятку віднесено до пізнього трипілля етапу СI. Матеріали зберігаються у фондах Вінницького музею.
49, с. 294-295; 22, с. 114-125.

60.    с. Біликівці Жмеринський район
Поселення знаходиться на західних околицях села, на схилі невеликого підвищення, в 1.5 км від русла р. Ров, притоки Південного Бугу. Площа становить 250×150 м. На поверхні виявлено 30 наземних жител і господарчих споруд. Відкрите у 1975 р. Б. С. Жураківсь-ким. Досліджувалося в 1976 р. експедицією Вінницького обласного краєзнавчого музею, розкопане одне заглиблене житло розміром 2,6х 4,6×0,8 м. Матеріали зберігаються у фондах Вінницького краєзнавчого музею. Епонімна пам’ятка поселень біликівського типу середньобузької локальної групи, етап ВI-ВII.
49, с. 294-295; 61, с. 14-15; 22, с. 114-125; 55; 27.

61.    с. Будьки Жмеринський район
Поселення знаходиться поблизу села, обстежувалося в 1976 р. експедицією Вінницького музею. Матеріали зберігаються у фондах Вінницького музею.
49, с. 294-295; 61, с. 14-15.

62.    с. Кам’яногірка Жмеринський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

63.    с. Олексіївка Жмеринський район Поселення знаходиться на захід від села на першій надзаплавній терасі лівого берега р. Мурафа. Площа становить 500×150 м. Відкрито і обстежено у 1996 р. М. В. Потупчиком і М. Є. Левадою.
77, с. 12; 88, с. 4-5.

64.    с. Потоки Жмеринський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

65.    с. Потоки Жмеринський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

66.    с. Рожепи Жмеринський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

67.    с. Слобода Жмеринський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

68.    с. Стодульці Жмеринський район
Поселення знаходиться на південь від села на високому мисо-подібному плато та його схилах біля злиття р. Рів з її лівою притокою. Площа становить 600×400 м. Відкрито і обстежено у 1996 р. М. В. Потупчиком і М. Є. Левадою.
77, с. 9; 88 с. 3.

69.    с. Тарасівка Жмеринський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

70.    м. Iлінці Iлінецький район
З міста походять матеріали раннього трипілля, зберігаються у фондах Одеського археологічного музею.
15, с. 175.

71.    м. Дашев Iлінецький район
Поселення знаходиться на південно-західній околиці міста в уроч. Левада. Займає невеликий схил біля глибокого яру «Зарічка». Відкрито П. I. Xавлюком під час розвідки 1966 р., обстежене у 1968 р. Пилипчуком I. П. На поверхні простежені залишки шести глиняних «площадок» 4×10 м, які розташовані півколом з заходу на схід. Виявлена кераміка з поліхромним розписом чорною та коричневою фарбами. Пам’ятка попередньо віднесена до середнього трипілля.
86, с. 4-5; 85, с. 65-68; 104.

с. Борисівка Iлінецький район

72.    Борисівка I
Поселення знаходиться поблизу села. Відкрито у 1904-05 рр. М. Ф. Біляшівським, досліджене ним у 1925 р. разом з П. П. Курінним. На площі 250 кв.м розкопано 5 ям-землянок. В 1948 р. обстежувалося експедицією Т. С. Пас-сек, в 1969 та 1976 рр. – експедицією Вінницького обласного краєзнавчого музею під керівництвом I. I. Зайця. Частина матеріалів зберігається у фондах музею. Пам’ятка належить до початку етапу ВI
39, с. 17; 49, с. 294-295.

73.    Борисівка II
Поселення знаходиться на південно східній околиці села. На поверхні виявлена кераміка з монохромним розписом чорною фарбою. Пам’ятка відкрита в середині 1950 рр. XавлюкомП. I., віднесено до етапу СІ.
96, с. 18-20; 22, с. 114-125.

с. Вербівка Iлінецький район

74.    Вербівка I
Поселення знаходиться на південний схід від села, займає південно-східну частину видовженого мисо-подібного пагорбу в басейні р. Соб (ліва притока Південного Бугу). Пам’ятка відкрита у 1953 р. В. I. Xавлюком, Ним же проведені невеликі розкопки у 1954 р. На площі 100×150 м виявлено залишки 30 глинобитних споруд, розмішених безсистемно, а також землянку. На дні землянки знайдено 5 глиняних зооморфних фігурок – рідкісні для Трипілля зображення птаха. Належить до заключної фази етапу ВІ-ВІІ і є продовженням генетичної лінії розвитку пам’яток біликівського типу середньобузької локальної групи.
96, с. 18-20; 101, с. 28-30; 22, с. 114-125; 100.

75.    с. Вербіївка II Iлінецький район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до немирівського типу (за С. О. Гусєвим) етапу ВII.
22, с. 114-125.

76.    с. Жорнище Iлінецький район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

77.    с. Іванівка Iлінецький район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

78.    с. Кальник Iлінецький район
Поселення знаходиться поблизу села в урочищі За Валом. Займає надзаплавну терасу лівого берега р. Шабелянка на площі 3 тис. кв.м. На поверхні простежуються глиняні «площадки». Відкрито у 1966 р. і обстежувалось у наступні роки I. П. Пилипчуком. Пам’ятку попередньо віднесена до етапу ВII.
85, с. 65-68; 86, с. 1-3.

79.    с. Кантелина Iлінецький район
Поселення знаходиться поблизу села. Відкрито в 1963 р. розвідками П. I. Xавлюка. Пам’ятку попередньо віднесено до пізнього трипілля етапу СI
98, с. 3.

80.    с. Криштопівка Ілінецький район
Поселення знаходиться на південний схід від села в урочищі Xронопіль або Гайдамацьке. Займає похиле плато, обмежене з двох боків струмками на площі 1000×600 м. На поверхні простежені залишки глиняних «площадок». Виявлена кераміка з поліхромним розписом, бороздчастим та заглибленим орнаментом. Пам’ятка відкрита в 1954 р. П. I. Xавлюком. Пам’ятку віднесено до немирівського типу середнього трипілля етапу ВII.
22, с. 114-125; 101, с. 28-30; 102, с. 7.

81.    с. Купчинці Ілінецький район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

82.    с. Парієвка Ілінецький район
В околицях села виявлений палео-кар’єр по видобутку місцевого каолінізованого граніту, який використовувався при виготовлені зернотерок в добу середнього та пізнього трипілля.
101, с. 28-30.

83.    с. Пархомівка Ілінецький район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

с. Райки Ілінецький район

84.    Райки I
Поселення знаходиться поблизу села, біля колишнього каолінового заводу. Займає мис лівого берегу безіменного струмка, правої притоки р. Соб. Культурний шар просте-жений на північно-східному та східному схилах мису. Пам’ятка відкрита в 1963 р. П. I. Xавлюком, обстежувалася в 1976 р. експедицією Вінницького музею. Матеріали зберігаються у фондах Вінницького музею. Пам’ятку віднесено до етапу CI.
97, с. 3; 49, с. 294-295.

85.    Райки II
Поселення знаходиться поблизу села. Займає мис лівого берегу безіменного струмка, правої притоки р. Соб, по інший бік заводу. Площа поселення під огородами та полем. На поверхні простежені залишки глиняних «площадок». Пам’ятка відкрита в 1963 р. П. I. Xавлюком, попередньо віднесено до етапу В.
97 с. 3.

86.    Райки III
Поселення знаходиться поблизу села в урочищі Потьомково. Займає мис лівого берега безіменного струмка. Культурний шар простежений на стрімких схилах мису. Пам’ятка відкрита в 1963 р. П. I. Xавлюком, попередньо віднесено до етапу В.
97, с. 3.

87.    с. Сороки Ілінецький район
Поселення обстежувалося в 1976 р. експедицією Вінницького музею. Матеріали зберігаються у фондах Вінницького музею. Пам’ятку віднесено до етапу BI
49, с. 294-295.

88.    с. Уланівка Ілінецький район
Поселення знаходиться поблизу села. Займає край плато правого берега р. Соб. На поверхні виявлена кераміка з прокресленим орнаментом, заповненим білою пастою. Простежена площа 100×200 м. Пам’ятка відкрита в середині 1950 рр. П. I. Xавлюком, в 1972 р. проводилися охоронні дослідження експедицією Вінницького педінституту ім. М. Островсь-кого під час яких виявлено три землянкові житла. Поселення віднесено до етапу А.
96, с. 18-20; 101, с. 28-30.

89.    с. Чортория Ілінецький район
ур. Городок. Багатошарове поселення знаходиться поблизу села в урочищі Ялесова Гребля. Займає високий мис правого берега р. Сороки. Відкрито та досліджувалося в 1963-64 рр. П. I. Xавлюком. В зрізах западин від вибірки ґрунту досліджені залишки двох землянок, виявлені дві крем’яні сокири, мотики і рало з рогу та фрагменти кераміки трипільської культури. Також виявлена незначна кількість кераміки IX ст. Пам’ятку віднесено до етапу СI
98, с. 3; 99, с. 2; 94, с. 13-14.

90.    с. Шевченкове Ілінецький район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

91.    с. Якубівка Ілінецький район
Поселення обстежувалося в 1976 р. експедицією Вінницького музею. Матеріали зберігаються у фондах Вінницького музею. Пам’ятку віднесено до етапу СI
49, с. 294-295.

92.    с. Байківка Калинівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

93.    с. Голяки Калинівський район
Поселення знаходиться поблизу села. Займає західну частину мису, що виступає в долину р. Постолова (ліва притока р. Південний Буг). Відкрито в 1963 р. розвідками П. I. Xавлюка. Пам’ятка попередньо віднесена до етапу ВII.
97, с. 7; 101, с. 28-30.

94.    с. Жигалівка Калинівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

95.    с. Кам’яногірка Калинівський район
Поселення знаходиться поблизу села. Пам’ятка зараз під загрозою знищення.
101, с. 28-30.

96.    с. Мізяків Калинівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

97.    с. Пиків Калинівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

98.    с. Xомутинці Калинівський район
Поселення знаходиться на околиці села. Займає ділянку високого уривистого лівого берега р. Постолова, лівої притоки Південного Бугу. Пам’ятка відкрита в 1963 р. розвідками П. I. Xавлюка і віднесена до етапу СI
97, с. 7; 22, с. 114-125.

с. Жежелів Козятинський р-н

99.    с. Жежелів
Багатошарова пам’ятка за північною околицею села на підвищенні правого берега р. Гнилоп’яті Відоме з кінця XIX ст. за Антоновичем В. Б., обстежене Виєзже-вим Р. I. (1949) та Кучугурою Л. I. (1992). Культурні шари: трипілля, доба бронзи та городище Давньої Русі.
55; 1, с. 65; 14, с. 7-8; 74, с. 13-14.

100.    Жежелів 6
Багатошарове поселення знаходиться на лівому березі струмка притоки р. Гнилоп’яті. Площа становить 500×30 м, частково зруйнована залізницею. Обстежене Л. I. Кучугурою 1992 р. Культурні шари: трипілля, пізня бронза, ранній залізний вік.
74, с. 15-16.

101.    с. Комсомольське Козятинський район
Багатошарове поселення знаходиться на території села на правому березі р. Гнилоп’яті в урочищі Березівка. Площа становить 100×50 м. Обстежене Л. I. Кучугурою 1992 р. Культурні шари: трипілля, доба бронзи та пізнє середньовіччя.
74, с. 17-18.

102.    с. Пустоха Козятинський район
Багатошарове поселення знаходиться на території села на лівоме березі р. Гнилоп’яті. Площа становить 300×30 м. Обстежене Кучугурою Л. I. 1992 р. Культурні шари: доба енеоліту (трипілля?), доба бронзи.
74, с. 31.

с. Гарячківка Крижопільський район

103.    Гарячківка 1
Поселення знаходиться на південний захід від околиці села, на схилі плато правого берега р. Гарячківка, обмежене балкою. Площа становить 200×150 м. Відкрито та обстежено В. Т. Загоруйко 1993 р. Пам’ятку віднесено до етапу ВII.
37, с. 1-2.

104.    Гарячківка 2
Поселення знаходиться на півден-ний-захід від околиці села на мисі та схилі плато правого берега р. Гарячківка. Площа становить 100×50 м. Відкрито та обстежено В. Т. Загоруйко 1993 р. Пам’ятку попередньо віднесено до етапу ВІІ.
37, с. 2.

105.    Гарячківка 3
Поселення знаходиться на північно-східній околиці села. Займає мис утворений давньою балкою та безіменним струмком. Простежена площа 6 га, частково під забудовою. Зібрана кераміка з моно та поліхромним розписом. Пам’ятка відкрита 1993 р. В. Т. Загоруйко, віднесена до етапу ВI-ВII.
37, с.2-4; 38, с. 52-53.

106.    Гарячківка 7
Поселення знаходиться на схід від південно-східної околиці села, біля ставу. Знаходиться на мисі утвореному балкою та руслом р. Гарячківка, лівої притоки р. Дністра. Площа становить 8 га, на поверхні зібрано кераміку з заглибленим орнаментом та монохромним розписом чорною фарбою. Пам’ятка відкрита в 1993 р. В. Т. Загоруйко. віднесено до етапу ВI-ВII.
37, с.7; 38, с. 52-53.

107.    Гарячківка 8
Поселення трипільської та черняхівської культури знаходиться на південно-східній околиці села, на лівому березі р. Гарячківка. Займає мис, утворений двома балками та руслом річки. Площа становить 7-8 га. Пам’ятка відкрита 1993 р. В. Т. Загоруйко. Трипільські матеріали відносяться до етапу ВI-ВII.
37, с. 7-8; 38, с. 52-53.

108.    с. Городківка Крижопільський район
Поселення знаходиться між селами Городківка та Гарячківка, на мисі, утвореному двома безіменними струмками та ставком. Площа становить 250×150 м. Відкрито та обстежено В.Т.Загоруйко в 1993 р. Пам’ятку віднесено до етапу ВІІ.
37, с. 14-15.

109.    с. Жабокрич Крижопільський район
Поселення знаходиться на південний захід від села вздовж правого берега безіменного струмка. Площа становить 350×250 м. Відкрито і обстежено у 1996 р. М. В. Потупчиком і М. Є. Левадою.
77, с. 20-21; 88 с. 8-9.

110.    с. Красносілка Крижопільський район
Поселення трипільське та черня-хівське знаходиться на північ від села, на схилі плато обмеженого двома балками. Площа становить 700×120 м. Відкрито та обстежено В. Т. Загоруйко 1993 р. Трипільський шар попередньо віднесено до етапу ВII-СI.
37, с. 12-13.

111.    с. Липовка Крижопільський район
Поселення знаходиться поблизу села. Займає високе плато на краю балки, що виходить в долину струмка. На поверхні простежені залишки глиняних «площадок». Пам’ятка відкрита краєзнавцем В. Д. Гопаком.
16, с. 5-6.

с. Одаї Крижопільський район

112.    Одаї 1.
Поселення трипільське та чер-няхівське знаходиться за північно-західною околицею села, на правому березі струмка, що пересох. Площа розповсюдження трипільських матеріалів становить 200×150 м. Відкрито та обстежено В. Т. Загоруйко 1993 р. Пам’ятку віднесено до етапу ВI-ВII.
37, с. 8-9.

113.    Одаї 2. Крижопільський район
Багатошарове поселення знаходиться за північно-західною околицею села, на правому березі безіменного струмка, що пересох. Площа становить 180×80 м. Відкрито та обстежено В. Т. Загоруйко 1993 р. Культурні шари: трипілля, доба бронзи, черняхівська культура. Трипільський шар попередньо віднесено до етапу ВІІ.
37, с. 9-10.

114.    Одаї 3.
Поселення трипільське та черня-хівське знаходиться за північно-західною околицею села, на лівому березі струмка, що пересох. Площа розповсюдження трипільського матеріалу 150×170 м. Відкрито та обстежено В. Т. Загоруйко 1993 р. Трипільський шар попередньо віднесено до етапу СI
37, с. 11.

115.    с. Тернівка Крижопільський район
Поселення знаходиться на північ від села на плато вздовж правого берега р. Бережанка (басейн Південного Бугу). Площа становить 1300×200 м. Відкрито і обстежено у 1996 р. М. В. Потупчиком і М. Є. Левадою.
77, с. 17-18, 88, с. 7.

116.    с. Яришівка Крижопільський район
Поселення знаходиться поблизу села. Займає високе плато на краю балки, що виходить в долину струмка, поруч з поселенням біля с. Липового. На поверхні простежені залишки глиняних «площадок». Пам’ятка відкрита краєзнавцем В. Д. Гопаком.
16, с. 5-6.

117.    м. Липовець Липовецький район
Поселення знаходиться в околицях міста.
55.

118 с. Даньківка Липовецький район
Поселення знаходиться в північній частині села. Займає високий мис та частину плато. Культурний шар зафіксовано на південних схилах та урвищах мису. Простежено залишки житла-«площадки». Пам’ятка відкрита 1963 р. розвідками П. I. Xавлюка, попередньо віднесена до етапу А.
98, с. 2.

119.    с. Іваньки Липовецький район
Поселення знаходиться на околиці села. Досліджувалося експедицією Вінницького педагогічного інституту. Пам’ятку віднесено до перехідного етапу А-ВI
60, с. 14; 22, с. 114-125;

120.    с. Неменка Липовецький район
Поселення знаходиться поблизу села. На поверхні простежені залишки «площадок». Відкрито в 1963 р. розвідками П. I. Xавлюка. Пам’ятка попередньо віднесено до етапу В.
98, с. 3;

121.    с. Шевченкове Липовецький район
Поселення знаходиться поблизу села в урочищі Галявина. Виявлено в 1963 р. розвідкою П. I. Xавлюка. Пам’ятка попередньо віднесена до етапу В.
97, с. 6.

122.    с. Білозірка Літинський район
Знаходиться на південь від села, ліворуч автотраси Бердичів-Могилів-Подільський. Знаходиться на вигині низької (до 2 м) заплавної тераси правого берега р. Фоса (ліва притока р. Згар). Площа становить 4 га. Планування поселення гніздове. 40 будівель розташовувалися чотирма гніздами по 7-13 споруд у кожному. Пам’ятку виявив П. І. Xавлюк у 1986 р. Археологічні дослідження проводилися С. О. Гусєвим у 1990-91 рр. Геомагнітні вимірювання здійснені у 1991 р. під керівництвом Г. Ф. Загнія. Розкопано залишки 1 глинобитного житла розміром 3,5×5 м і господарської ями. Матеріали зберігаються у Літин-ському краєзнавчому музеї. Пам’ятку віднесено до біликівського типу середньобузької локальної групи (етап ВI-ВII).
22, с. 114-125; 31; 27; 28.

123.    с. Бірків Літинський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

124.    с. Брусленів Літинський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55; 20.

с. Вишенька Літинський район

125.    с. Вишенька 1
Поселення знаходиться на захід від села на високому (понад 20 м) мисоподібному пагорбі правого берега р. Згар (права притока Південного Бугу), за 500 м на схід від поселення Вишенька 2. Пам’ятку віднесено до етапу ВI-ВII.
22, с. 114-125.

126.    с. Вишенька 2
Поселення знаходиться на захід від села на високому (понад 20 м) мисоподібному пагорбі правого берега р. Згар (права притока Південного Бугу). Планування жител двома концентричними колами, в центрі та на південних околицях зафіксовані гнізда-садиби. Відкрито С.О.Гусєвим у 1990 р. і досліджувалося ним у 1991 р. Вивчено характер планування поселення, кераміку та знаряддя праці. Матеріали зберігаються у фондах Вінницького обласного краєзнавчого музею. Пам’ятку віднесено до середньобузької локальної групи, етап ВI-ВII.
20.

с. Городище Літинський район

127.    с. Городище I
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до середнього трипілля перехідного етапу ВI-ВII.
22, с. 114-125.

128.    с. Городище II
Поселення знаходиться на східній околиці села на площі 10 га на високій (до 4 м) першій надзаплавній терасі лівого берега р. Згару (права притока Південного Бугу), при впаданні струмка. На площі близько 6 га простежено залишки 21 житла. Поселення було відкрите В. Д. Гопаком та Б. І. Лабаєм у 1980 р. Розкопки проводились у 1991 р. під керівництвом С. О. Гусєва. Досліджено систему забудови пам’ятки і залишки гончарної печі. Матеріали з розкопок зберігаються у фондах Літинського краєзнавчого музею. Пам’ятку віднесено до етапу CI і представляє заключну фазу у розвитку середньобузької локальної групи.
22, с. 114-125; 32, с. 50-54; 20, с. 13-15.

129.    с. Дяківці Літинський район
Поселення знаходиться поблизу села. Пам’ятку віднесено до курилівського типу середньобузької локальної групи, етап ВII-СI.
22, с. 114-125; 21, с. 83-85.

130.    с. Залужне Літинський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до біли-ківського типу середньобузької локальної групи, етап ВI-ВII.
22, с. 114-125.

131.    с. Кільянівка Літинський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

132.    с. Кожухів Літинський район
Поселення знаходиться поблизу села на площі від 8 до 12 га. Пам’ятку віднесено до курилівського типу (за С. О. Гусєвим) етапів ВII-CI.
24, с. 83-85.

133.    с. Кусиківці Літинський район
Поселення знаходиться поблизу села на площі від 8 до 12 га. Пам’ятку віднесено до курилівського типу (за С. О. Гусєвим) етапів ВII-CI.
24, с. 83-85.

134.    с. Лисогірка Літинський район
Поселення знаходиться поблизу села. Займає площу близько 15 га. Пам’ятку віднесено до курилівського типу (за Гусєвим) етапів ВII-CI.
22, с. 114-125; 31, с. 9-10; 23, с. 15; 24, с. 83-85.

135.    с. Лісне Літинський район
Поселення знаходиться поблизу села на площі від 8 до 12 га. Пам’ятку віднесено до курилівського типу (за Гусєвим) етапів ВII-CI.
24, с. 83-85.

136.    с. Миколаївка Літинський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до етапу ВI-BII.
22,    с. 114-125; 55.

137.    с. Новоселище Літинський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

138.    с. Сосни Літинський район
Поселення знаходиться на південь від села на мисоподібному пагорбі, що на 15-18 м здіймається над долиною лівого берега р. Згар (права притока Південного Бугу). Простежена площа становить 10 га. Пам’ятка відкрита В. Д. Гопаком та Б. І. Лобаєм у 1980 р. Розкопки проводилися у 1990-91 рр. під керівництвом С. О. Гусєва. Геомагнітну зйомку проведено у 1990 р. Г. Ф. Загнієм та В. М. Голубом. Досліджено 2 землянки. Землянка № 2 мала овальну за планом форму, розміри 3×4 м, вертикальні півтораметрової глибини стінки та кам’яну вимостку для багаття на дні споруди. Матеріали з розкопок зберігаються у фондах Вінницького обласного краєзнавчого музею. Пам’ятку віднесено до ворошилівського типу середньобузької локальної групи, етап ВII-CI.
23,    с. 15; 25; 50; 17.

139.    с. Шевченка Літинський район
Поселення знаходиться поблизу села на площі від 8 до 12 га. Пам’ятку віднесено до курилівського типу (за С. О. Гусєвим) початку трипілля етапів ВII-CI
24,    с. 83-85.

140.    м. Могилів-Подільський Могилів-Подільський район
Поселення знаходиться поблизу села в урочищі Бронниця.
МИА № 38, с. 262

с. Бернашівка, Могилів-Подільський район

141.    Бернашівка, уроч. Верхня долина
Багатошарове поселення знаходиться на південно-західній околиці села в уроч. Верхня долина, нижче гирла р. Жван (ліва притока Дністра). Займає західний схил та вершину горбоподібної ділянки першої дністровської тераси на площі 110×130 м. Культурні шари: трипілля, римський час, черняхів, слов’яни VI-VII ст., пізнє середньовіччя. Відкрито (1969) і обстежене (1970, 1973) під час робіт Середньо-Дністровської експедиції під керівництвом С. М. Бібікова. Трипільське поселення досліджувалось І. С. Винокуром (1978, 1987) та О. Г. Корвін-Піотровським (Колесниковим) (1991) Простежена подвійна колова забудова. Розкопані наземня житла. Трипільський шар належить до петренської групи трипілля перехідного етапу ВІІ-СІ. Матеріали зберігаються у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті та ІА НАН України. Етап СІ.
36, с. 61-65; 70, с. 45-46; 13; 11, с. 12; 35, с. 9; 8; 5.

142.    с. Бернашівка
Поселення займає невелику ділянку підвищення надзаплавної тераси лівого берега р. Дністра поблизу гирла р. Жван. Відкрито (1969) і обстежене (1970) під час робіт Середньо-Дністровської експедиції під керівництвом С. М. Бібікова. Досліджувалося в 1971-75 рр. В. Г. Збеновичем. В 1975 р. було досліджено 3 житла. На матеріалах поселення простежений зв’язок з неолітичною культурою Боян. Пам’ятку віднесено до етапу А, і є найбільш раннім поселенням трипільської культури на території України.
68, с. 326-327; 8.

143.    с. Борщівці Могилів-Подільський район
Поселення знаходиться поблизу села в уроч. Казенний Горб.
2, с. 12.

144.    с. Григорівка Могилів-Подільський район
Поселення розташовано на околиці села на березі р. Котлубань. На поверхні простежені залишки наземних жител-«площадок», виявлена кераміка з заглибленим орнаментом. Пам’ятка відкрита в 1946-48 рр. Південно-подільською експедицією під керівництвом М. І. Артамонова.
4, с. 258-261.

145.    с. Кричанівка Могилів-Подільський район
Поселення знаходиться поблизу села в уроч. Кругляк.
2, с. 12.

146.    с. Липчани Могилів-Подільський район
Поселення знаходиться поблизу села в уроч. Татарка. Відкрито Середньо-дністровською експедицією під керівництвом Бібико-ва С. М. у 1969 р. Обстежене В. Г. Збеновичем у 1970 р.
8.

147.    с. Липчани Могилів-Подільський район
Поселення знаходиться поблизу села в урочищі Сад. Займає лівий берег р. Караєц правої притоки р. Дністер. Площа та планування пам’ятки повністю не з’ясовані. Відкрито та частково досліджувалося в 1985 р. Дністровською новобудовною експедицією під керівництвом В. Г. Збеновича. Досліджено 1 наземне житло-«площадка». Виявлена кераміка з моно- та поліхромним розписом чорною і червоною фарбами, 1 зооморфна фігурка, біконічна посудина з поліхромним розписом з зображенням чотирьох собак. Пам’ятку віднесено до кінця середнього початку пізнього трипілля етапу ВІІ-СІ.
116, с. 180-181; 64, с. 12-13; 69.

148.    с. Липчани уроч. Сад. Могилів-Подільський район
Багатошарове поселення знаходиться на схід від села у колгоспному садку. Площа розповсюдження підйомного матеріалу становить 500×100 м. Культурні шари: трипілля, скіфський час, черняхівська культура. Досліджувалось експедицією Кам’янець-Подільського педагогічного інституту під керівництвом І. С. Винокура. Матеріали зберігаються у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті.
11, с. 27.

149.    с. Наддністрянка Могилів-Поділь-ський район
Двошарове поселення знаходиться на західній околиці села, займає схил першої надзаплавної тераси правого берега Дністра. Площа становить близько 4 га. Відкрито Середньодністровською експедицією під керівництвом С. М. Бібікова у 1968р. (пункт 80). Обстежене М. М. Шмаглієм та Рижовим С. М. у 1979 р. Керамічні матеріали відносяться до середнього (етап ВІІ) та пізнього (СІ-СІІ) трипілля.
115, с. 3-5.

150.    с. Нижній Ольчедаїв Могилів-Подільський район
Багатошаровий комплекс трипільське поселення і скіфське городище розташовані на околиці села. Займають мис обмежений валом та ровом. Пам’ятка відкрита в 1946-48 рр. Південно-подільською експедицією під керівництвом Артамонова М. І.
4, с. 258-261.

151.    с. Озаринці Могилів-Подільський район
Поселення розташовано на околиці села в урочищі Попів Городок, частково під забудовою. Пам’ятка відкрита та досліджувалася в 1920-х рр. М. Я. Рудинським, обстежувалася в 1946-48 рр. Південно-подільською експедицією під керівництвом М. І. Артамонова. Досліджено дві глиняних «площадки». Під час будівельних робіт 1940-х рр. виявлено два скорчених поховання, що супроводжувалися розписною керамікою. Пам’ятку віднесено до етапу ВІ.
82; 95, с. 239; 4, с. 258-261; 114, с. 111.

152.    с. Садове Могилів-Подільський р-н
Поселення знаходиться поблизу села.
2, с. 15; 55.

153.    с. Суботівка Могилів-Подільський район
Багатошарове поселення знаходиться на північно-західній околиці села в урочищі Деренівка в 1 км від р. Дністра. Займає рівну ділянку першої надзаплавної тераси р. Дністра. На поверхні виявлені матеріали доби палеоліту, трипілля та скіфського часу. Матеріали трипільської культури представлені фрагментами з заглибленим та штампованим орнаментом. Пам’ятка відкрита 1946-48 рр. експедиціями Інституту археології УРСР та Інституту історії матеріальної культури АН СССР, 1964 р. обстежувалася П. I. Xавлюком.
10, с. 124-125; 99, с. 4.

154.    с. Яришків Могилів-Подільський район
Поселення знаходиться нижче гирла р. Лядова в урочищі Над стіною (ур. Лядова III). Займає високе плато над печерною церквою. Обстежено 1946-48 рр. експедицією Інституту археології УРСР та Інституту історії матеріальної культури АН СССР.
10, с. 124-125.

155.    с. Яруга Могилів-Подільський район
Багатошарове поселення знаходиться на схід від села в урочищі Попова Долина. Займає схили улоговини біля верхів’я струмка. На поверхні виявлені матеріали черня-хівської та трипільської культури. Пам’ятка відкрита в 1946-48 рр. експедицією Інституту археології УРСР та Інституту історії матеріальної культури АН СССР.
10, с. 124-125.

ГЕС Могилів-Подільський район

156.    ГЕС (пункт 9)
Багатошарове поселення знаходиться безпосередньо у греблі ГЕС. Займає ділянку другої тераси, обмежену з півдня яром. Культурні шари: трипілля, скіфський час. Серед різночасового матеріалу переважає трипільські кераміка та знаряддя з кременю. Відкрито і обстежене Середньодністровською експедицією під керівництвом С. М. Бібикова у 1968 р. Пізнє Трипілля.
9, с. 5-6.

157.    ГЕС (пункт 10)
Трипільське поселення знаходиться за 1 км на захід від пункту 9. Займає край високій (15-20 м) другої тераси лівого берега Дністра. Відкрито Середньодністровською експедицією під керівництвом С. М. Бібікова у 1968 р., обстежене у 1970 р. В. Г. Збеновичем, у 1973 р. Г. Л. Євдокимовим. віднесено до раннього або перехідного періоду від раннього до середнього трипілля.
9, с. 6-7; 35 с. 9.

158.    ГЕС (пункт 11)
Трипільське поселення знаходиться за 0,5 км на північний захід від пункту 10. Займає край другої тераси лівого берега Дністра. Відкрито і обстежене Середньо-дністровською експедицією під керівництвом С. М. Бібікова у 1968 р. віднесено до початку пізнього трипілля.
9, с. 7.

159.    ГЕС (пункт 12)
Тришарове трипільське поселення знаходиться за 0,5 км від пункту 9 вище за течією Дністра, між двома ярами. Займає край другої тераси лівого берега Дністра. Відкрито Середньодністровською експедицією під керівництвом С. М. Бібікова у 1968 р., обстежене у 1970 р. В. Г. Збеновичем. Матеріали відносяться до раннього, середнього та пізнього трипілля.
9, с. 7-8.

160.    м. Муровані-Куриловці Муровано-Куриловецький район
Поселення розташовано на околиці села. На поверхні простежені залишки наземних жител-«площадок», виявлена кераміка з заглибленим орнаментом. Пам’ятка відкрита 1946-48 рр. Південно-подільською експедицією під керівництвом Артамонова М. I.
4, с. 258-261.

161.    с. Вище Ольчедаїв Муровано-Куриловецький район
Поселення розташовано на околиці села. На поверхні простежені залишки наземних жител-«площадок», виявлена кераміка з заглибленим орнаментом. Пам’ятка відкрита в 1946-48 рр. Південно-подільською експедицією під керівництвом М. I. Артамонова.
4, с. 258-261.

162.    с. Глибівка Муровано-Куриловецький район
Поселення розташовано на околиці села. На поверхні простежені залишки наземних жител-«площадок», виявлена кераміка з заглибленим орнаментом. Пам’ятка відкрита в 1946-48 рр. Південно-подільською експедицією під керівництвом М. I. Артамонова.
4, с. 258-261.

163.    с. Дерешова Муровано-Куриловецький район
Поселення розташовано на околиці села. На поверхні простежені залишки наземних жител-«площадок», виявлена кераміка з заглибленим орнаментом. Пам’ятка відкрита 1946-48 рр. Південно-подільською експедицією під керівництвом Артамонова М. I. віднесено до середнього трипілля (етап ВI-ВII).
4, с. 258-261; 18.

164.    с. Катюжани Муровано-Куриловецький район
Поселення розташовано на околиці села. На поверхні простежені залишки наземних жител-«площадок», виявлена кераміка з заглибленим орнаментом. Пам’ятка відкрита 1946-48 рр. Південно-подільською експедицією під керівництвом М. I. Артамонова. віднесено до етапу ВI-ВII.
4, с. 258-261; 18.

с. Наддністрянське (колишне с. Березова ), Муровано-Куриловецький район

165.    уроч. Берег I
Поселення на найвищій частині мису лівого берега Дністровського водосховища при впадінні струмка (уроч. Берег). Частково перекриває поселення Берег II та III. Відкрито і обстежене Середньо-дністровською експедицією під керівництвом С. М. Бібікова у 1968-69 рр. Обстежувалося у 1995 р. експедицією «Дністер-3» ІА НАНУ та Вінницького педагогічного інституту. віднесено до етапу ВII
9; 65; 71.

166.    уроч. Берег II
Поселення на частині мису лівого берега Дністровського водосховища, що найближче розташовувалося до первісного русла Дністра, при впадінні струмка (уроч. Берег). Відкрито і обстежене Се-редньодністровською експедицією під керівництвом С. М. Бібікова у 1968-69 рр. Обстежувалося у 1995 р. експедицією «Дністер-3» ІА НАНУ та Вінницького педагогічного інституту. віднесено до етапу ВI-ВII.
9; 65; 71.

167.    уроч. Берег III
Поселення на частині мису лівого берега Дністровського водосховища, що найближче розташовувалося до первісного русла Дністра, при впадінні струмка (уроч. Берег). Є другим шаром пам’ятки Березова, уроч. Берег II. Відкрито і обстежене Середньодністровською експедицією під керівництвом С. М. Бібікова у 1968-69 рр. Обстежувалося у 1995 р. експедицією «Дністер-3» ІА НАНУ та Вінницького педагогічного інституту. віднесено до етапу ВІ
9; 65; 71.

168.    с. Перекоринці Муровано-Куриловецький район
Поселення розташовано на околиці села. На поверхні простежені залишки наземних жител-«площадок», виявлена кераміка з заглибленим орнаментом. Пам’ятка відкрита в 1946-48 рр. Південно-подільською експедицією під керівництвом М. I. Артамонова.
4, с. 258-261.

м. Немирів

169.    уроч. Замчисько
Багатошарова пам’ятка на південний схід від міста, на території Немирівського скіфського городища. Складається зі скіфського городища, поселень трипільської культури та ранніх слов’ян. Знаходиться на центральному мисо-подібному пагорбі скіфського городища («Замчисько»), на лівому березі р. Городниця (Мирка). Займає площу 200×300 м. Планування жител по колу. Досліджувалося С. С. Гамченком (1909), АртамоновимМ. І. (1946-48) та С. О. Гусєвим (1990-91). На поселенні виявлено залишки 20 будівель, розкопано наземну глинобитну споруду, велику землянку та кілька господарських ям. Матеріали зберігаються у Ермітажі (Санкт-Петербург, Росія) та у фондах ІА НАН України. Епонімна пам’ятка, дослідження якої дали можливість виділити немирівський тип середньобузької локальної групи, етап ВII.
22, с. 114-125; 26, с. 73-80.

170.    уроч. Могилки
Точне місцезнаходження пам’ятки невідоме. Можливо, поселення займало один з мисоподібних пагорбів східніше скіфського городища, де розташовані два старих кладовища. Досліджувалося у 1946-48 рр. М. I. Артамоновим. Матеріали зберігаються у збірці Ермітажу (Санкт-Петербург, Росія) та у фондах ІА НАН України. Пам’ятка належить до етапу СІ.
26, с. 73-80.

171.    уроч. Городище
Поселення знаходиться поблизу міста.
55

172.    с. Байраківка Немирівський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до етапу ВI-ВII.
22, с. 114-125.

173.    с. Білозірка Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

174.    с. Боблів Немирівський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до етапу CI.
22, с. 114-125.

175.    с. Бондарівка Немирівський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до етапу CI.
55; 22, с. 114-125.

176.    с. Будки Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

177.    с. Вашківці Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

178.    с. Вигнанка Немирівський район
Поселення трипільське та середньовічне, знаходиться на північ від села, на правому березі р. Пд. Буг. Площа становить 250×100 м. Відкрито та обстежено в 1999 р. Д. Л. Гаскевичем. Трипільські матеріали віднесені до етапу А.
78, с. 27.

179.    с. Вовчок Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

180.    с. Глинське Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

181.    с. Головеньки Немирівський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до ВI-ВII.
55; 22, с. 114-125.

182.    с. Гунька Немирівський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до пізнього трипілля етапу СII
55; 22, с. 114-125.

183.    с. Довжок Немирівський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до етапу CI.
94, с. 13-14.

184.    с. Дубовець Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села. Відкрито 1979 р. експедицією Вінницького педагогічного інституту під керівництвом I. I. Зайця. Матеріали зберігаються у фондах Вінницького педагогічного інституту. Пам’ятку віднесено до ворошилівського типу середньобузької локальної групи, етап ВІІ.
40, с. 272; 22, с. 114-125.

185.    с. Жолудьки Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
6, с. 10.

186.    с. Зарудинці Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села. Пам’ятку віднесено до етапу В.
101, с. 28-30.

187.    с. Зяньківці Немирівський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до середнього трипілля етапу ВІІ.
22, с. 114-125; 55.

188.    с. Йосипеньки Немирівський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до етапу CI.
22, с. 114-125; 55.

189.    с. Кароліна Немирівський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до неми-рівського типу (за Гусєвим) етапу BII.
22, с. 114-125; 55.

190.    с. Кірово Немирівський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до етапу CI.
22, с. 114-125; 55.

191.    с. Ковалівка Немирівський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до етапу CI.
22, с. 114-125; 55.

192.    с. Коржівка Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села. Пам’ятку віднесено до етапу В.
101, с. 28-30.

193.    с. Красне Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села. Відкрито 1963 р. розвідками П. I. Xавлюка. Пам’ятку попередньо віднесено до етапу В.
98, с. 3.

194.    с. Мар’янівка Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

195.    с. Межигірка Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села. Пам’ятку віднесено до етапу С.
101, с. 28-30.

196.    с. Монастирок Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

197.    с. Мухівці Немирівський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до пізнього трипілля етапу CI.
55; 22, с. 114-125.

198.    с. Перепеличне Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села. Пам’ятку віднесено до етапу В.
101, с. 28-30.

199.    с. Потоки Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села. Пам’ятку віднесено до етапу CI.
101, с. 28-30; 22, с. 114-125.

200.    с. Самчинці Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

201.    с. Ситківці Немирівський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до етапу CI.
55; 22, с. 114-125.

202.    с. Скрицьке Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

203.    с. Сожки Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
119, с. 45

204.    с. Супрунівка Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

205.    с. Українська Чернишівка Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

206.    с. Червоне Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

207.    с. Чуків I Немирівський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до етапу CI.
55; 22, с. 114-125.

208.    с. Чуків II Немирівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55; 22, с. 114-125.

209.    с. Шолудьки Немирівський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до етапу CI.
55; 22, с. 114-125.

210.    с. Юрківці Немирівський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до етапу ВI-ВII.
101, с. 28-30; 22, с. 114-125.

211.    с. Яструбиха Немирівський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до етапу CI.
55; 22, с. 114-125.

212.    с. Кожанка Оратівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

213.    с. Студена Піщанський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

214.    с. Трибусівка Піщанський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

215.    с. Плисків Погребищенський район
Багатошарове поселення між селами Плисків і Чернявка, зараз південна околиця села Плисків. В літературі відоме під назвою Плисків-Чернявка. Займає невисокий мис, утворений р. Роською (права притока р. Рось) і невеликим яром. Пам’ятка досліджувалася експедицією Бердичівського музею під керівництвом Т. М. Мовчанівського 1927-28 рр. Досліджена площа 370 кв.м. Виявлені культурні шари: трипілля, білогрудівська культура, скіфський час, черняхівська культура. Трипільські матеріали наближені до тростянецької групи етапу ВI. Частина колекцій зберігається у фондах Національного музею історії України.
92, с. 13-14.

216.    с. Завадівка Теплицький район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

217.    с. Мала Мочулка Теплицький район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

218.    с. Розкошівка Теплицький район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

219.    с. Бакайка Тиврівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

220.    с. Ворошилівка Тиврівський район
Поселення знаходиться на північний захід від села, на високому мисоподібному пагорбі правого берега р. Південний Буг. Площа становить 8 га. 35 наземних жител розташовані без чіткого плану. Пам’ятку відкрив Д. Т. Березовець у 1947 р. Розкопки під керівництвом І. І. Зайця та С. О. Гусєва проводилися у 1975, 1982-91рр. Геомагнітну зйомку здійснив у 1990-91рр. Г. Ф. Загній. Вивчено планування поселення, розкопано залишки 9 наземних жител, 2 землянок, у тому числі кременеобробну майстерню, 10 господарських ям. Знайдено кераміку, крем’яні знаряддя праці, колекції антропоморфних та зооморфних фігурок, модельки стільчиків, хлібців та «гральні» фішки. Особливо слід відзначити виявлену в ямі модель житла. Матеріали з розкопок зберігаються у фондах Вінницького обласного краєзнавчого музею. Пам’ятка є епонімною для поселень ворошилівського типу середньобузької локальної групи етапу ВІІ.
19; 30; 50.

221.    с. Кліщів Тиврівський район
Знаходиться на південно-східній околиці села, на згині лівого берега р. Південний Буг. Площа становить 7 га, планування групами по 3-5 жител. Відкрито в 1966 р. П. I. Xавлюком. Досліджувалося експедиціями Вінницького краєзнавчого музею (1969-71, 1973) та Вінницького педагогічного інституту (1979-80) під керівництвом І. І. Зайця. Розкопано 16 наземних жител, 2 землянки, зерносховища. Геомагнітна розвідка проведена Г. Ф. Загнієм. Матеріали зберігаються у фондах Вінницького обласного краєзнавчого музею і Вінницького педінституту. Пам’ятка належить до етапу ВІ-ВІІ.
57, с. 2-3; 56, с. 48-61; 49, с. 275-276; 41, с. 247-248; 40, с. 272; 62; 39, с. 7-8; 52.

222.    с. Рогізна Тиврівський район
Поселення знаходиться поблизу села. Обстежено в 1980 р. експедицією Вінницького педагогічного інституту під керівництвом І. І. Зайця, зафіксовано понад 100 жител-«площадок». Матеріали зберігаються у фондах Вінницького педагогічного інституту. Пам’ятку віднесено до пізнього Трипілля.
41, с. 247-248.

223.    с. Селище Тиврівський район
Знаходиться у центрі села, на високому (15-18 м) мисоподібному пагорбі правого берега Південного Бугу. Територія забудована приватними садибами, розміри і планування не встановлені. Відкрите Артамоновим М. І. у 1946 р. Досліджувалося Д. Т. Березовцем (1947) та С.О.Гусєвим (1992). Виявлено залишки наземних глинобитних жител, кераміку. Матеріали зберігаються у фондах Вінницького обласного краєзнавчого музею. Поселення належить до ворошилівського типу пам’яток етапу ВІІ середньобузької локальної групи.
7, с. 207-218; 27.

224.    с. Тростянчик Тиврівський район
Поселення знаходиться на околиці села. Виявлено та обстежувалося експедицією Вінницького педагогічного інституту під керівництвом І. І. Зайця. Пам’ятку віднесено до кінця етапу А – початку етапу ВІ.
60, с. 14; 110; 111; 112.

с. Тростянець Тиврівський район

225.    Тростянець І
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

226.    Тростянець ІІ
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

227.    с. Черемошне Тиврівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

228.    с. Шендерів Тиврівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

229.    с. Шершні Тиврівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

230.    с. Кислицьке Томашпільський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

231.    с. Комаргород Томашпільський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

232.    с. Липівка Томашпільський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

233.    с. Марківка Томашпільський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

234.    с. Нетребівка Томашпільський район
Поселення знаходиться поблизу села.
104, с. 23; 55.

с. Стіна Томашпільський район

235.    Стіна 1
Знаходиться на північ від села. Займає невелику ділянку на східній частині мису (уроч. Могилки), край якого примикає до згину р. Русави (притока Дністра). Відкрито і досліджене С. С. Гам-ченком у 1929 р. Розкопки проводились експедицією ІА АН УРСР під керівництвом М. Л. Ма-каревича у 1958 р. Частина матеріалів зберігаються у фондах Національного історичного музею України. Пам’ятку віднесено до петренської групи (за Т. Г. Мовшою) етапу СІ.
117, с. 21-23; 55, с. 101-103; 81.

236.    Стіна 2
Знаходиться на північ від села на протилежному від поселення Стіна 1 відрозі мису, край якого примикає до згину р. Русави (притока Дністра). Відкрито і досліджене експедицією ІА АН УРСР під керівництвом Макаревича М. Л. у 1958 р. Пам’ятку віднесено до петренської групи (за Т. Г. Мов-шою) етапу СІІ.
117; 55, с. 101-103; 81.

237.    Стіна 3
Знаходиться на північ від села на відкритому плато на відстані 1 км на північний схід від поселення Стіна 1. Відкрито і досліджене експедицією ІА АН УРСР під керівництвом Макаревича М. Л. у 1958 р. Пам’ятку віднесено до петренської групи (за Т. Г. Мовшою) етапу СІ.
117; 55, с. 101-103; 81.

238.    Стіна 4
Знаходиться на північ від села на відстані 400-450 м на південний схід від поселення Стіна 1. Займає чачтину мису, край якого примикає до згину р. Русави (уроч. Стінка-Посічі). Площа поселення становить 1 кв.км. Відкрито і досліджене експедицією ІА АН УРСР під керівництвом М. Л. Макаревича у 1958 р. Розкопано 2 наземних житла, одне з яких, ймовірно, є святилищем. Пам’ятку віднесено до петренської групи (за Т. Г. Мовшою) етапу СІ.
58, с. 87-96; 55, с. 101-103; 117, с. 21-23; 81; 83; 55, с. 101-103; 58; 81; 83; 117.

239.    с. Яланець Томашпільський район
Поселення знаходиться в околицях села.
55.

240.    м. Тростянець
Поселення знаходиться поблизу міста, «праворуч дороги і містка, в 2-х км від селища». Виявлено П. І. Хавлюком під час розвідки 1966 р. Епонімна пам’ятка, дослідження якої дали змогу виділити тростянецьку групу раннього трипілля етапу А.
31; 104.

241.    с. Ладижин Тростянецький район
Поселення знаходиться поблизу села. Займає правий берег р. Соб при впадінні в р. Південний Буг. Площа складає 9 га. Досліджувалося у 1978 р. експедицією Вінницького педагогічного інституту та Вінницького краєзнавчого музею під керівництвом І. І. Зайця. Розкопано житло-«площадку». В 4 м на північний захід від житла виявлено трипільське поховання (яма 2×1 м, глибиною 0,1м). Похований скорчено на правому боці головою на південь, лицем на південний схід. Пам’ятку віднесено до кінця раннього початку середнього трипілля етапів А-ВІ.
42; 59; 60.

242.    с. Ладижинські хутори Тростянецький район
Поселення знаходиться в околицях села.
55.

243.    с. Тростянчик Тростянецький район
Поселення знаходиться поблизу села. Займає високий мис, що утворений притокою Південного Бугу, інтенсивно руйнується. Площа становить 8 га. Житла сплановані по колу в 3 ряди. Досліджувалося експедицією під керівництвом О. В. Цвек у в 1988-89 рр. Розкопано дві будівлі площею 120-140 кв.м, у тому числі гончарну майстерню з піччю-тандиром для випалу кераміки та культовим комплексом, до складу якого входили круглий вівтар, зооморфні посудини та інші ритуальні атрибути. Пам’ятка належить до сердньо-бугського локального варіанту східнотрипільської культури (за О. В. Цвек) кінця етапу ВІІ.
111.

244.    с. Оляниця, вівчарня Тростянецький район
Поселення знаходиться в околицях села. Виявлено Хавлюком П. І. під час розвідки 1966 р.
104

245.    с. Бортники Тульчинський район
Поселення знаходиться в околицях села.
55.

246.    с. Даньківка Тульчинський район
Поселення знаходиться в західній частині села в урочищі Над Ставом. Займає плато та схили мису. На поверхні простежуються залишки жител-«площадок». Пам’ятка відкрита в 1963 р. П. І. Хавлюком. Попередньо віднесена до етапу В.
97, с. 4

247.    с. Журавлівка Тульчинський район
Поселення знаходиться в околицях села.
55.

248.    с. Зарічне Тульчинський район
Поселення знаходиться в околицях села.
55.

249.    с. Крищинці Тульчинський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до етапу ВІ-ВІІ.
55; 22, с. 114-125.

250.    с. Михайлівка Тульчинський район
Поселення знаходиться в околицях села.
55.

Печера Тульчинський район

251.    Печера І
Двошарове трипільське поселення знаходиться на околиці села, на мисі високого правого берега Південного Бугу. Відкрито 1936-37 рр. розвідками Ф. Д. Петруня, в 1947-48 рр. обстежувалося та досліджувалося експедицією Артамонова М. І. Розкопано пізньотри-пільське наземне житло, збудоване на місці ранньотрипільської напівземлянки. Матеріали зберігаються у фондах Ермітажу та Одеського археологічного музею. Виявлені шари трипільської культури віднесено до етапів А та СІІ.
7, с. 207-218; 113; 94, с. 13-14; 101, с. 28-30; 39, с. 17.

252.    с. Печера ІІ
Поселення знаходиться на околиці села.
55.

253.    с. Торків Тульчинський район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до етапу СІ.
55; 22, с. 114-125.

254.    м. Березна Хмільникський район
Поселення знаходиться поблизу міста на площі 8-12 га. Пам’ятку віднесено до курилівського типу (за Гусєвим) етапів ВІІ-СІ.
22, с. 114-125; 24, с. 83-85.

255.    с. Голодьки Хмільникський район
Поселення знаходиться поблизу села на площі 8-12 га. Пам’ятку віднесено до курилівського типу (за Гусєвим) етапів ВІІ-СІ.
22, с. 114-125; 24, с. 83-85.

256.    с. Кожухи Хмільникський район
Поселення знаходиться поблизу села. Відкрито в 1979 р. експедицією Вінницького педінституту. Матеріали зберігаються у Вінницькому педінституті. Пам’ятку віднесено до етапу СІ.
40, с. 272; 22, с. 114-125.

257.    с. Курилівка Хмільникський район
Поселення знаходиться на південній околиці села. Займає пагорб біля русла р. Південного Бугу між урочищами Фільварок та Максимівка. Простежена площа пам’ятки становить 50 га. На поверхні простежені залишки глиняних площадок на площі 8×4,5 та 6×4 м, що розташовані концентричними колами. Виявлена кераміка з монохромним розписом зелено-коричневою або чорною фарбами. Відкрито під час розвідок 1988 р. Епонімна пам’ятка дослідження якої дали змогу виділити кури-лівський тип (за С. О. Гусєвим) етапів ВІІ-СІ.
22, с. 114-125; 31, с. 9-10; 24, с. 83-85; 23, с. 15; 29, с. 12.

258.    с. Митинці Хмільникський район
Поселення знаходиться поблизу села на площі 8-12 га. Пам’ятку віднесено до курилівського типу (за С. О. Гусєвим) етапів ВІІ-СІ.
22, с. 114-125; 24, с. 83-85.

с. Сандраки Хмільникський район

259.    уроч. Кам’яний Яр
Поселення знаходиться на східній околиці села в урочищі Кам’яний Яр. Відкрито у 1947 р. Верхньо-бузькою археологічною експедицією Інституту археології АН УРСР під керівництвом О. Ф. Лагодовсь-кої. Пам’ятка знищена внаслідок руйнації яру. Віднесено до етапу ВІ.
7, с. 207-218.

260.    уроч. Пагурок
Багатошарове укріплене поселення знаходиться на східній околиці села в урочищі Пагурок. Займає мис та укріплене валом та ровом. Культурні шари: середнє трипілля етапу В, пізнє трипілля етапу СІІ, доба бронзи. Відкрито 1947 р. та досліджено у 1949-50 рр. Верхньо-бузькою археологічною експедицією Інституту археології АН УРСР під керівництвом О. Ф. Лагодовської та за участю Ю. М. Захарука. Розкопано 1 житлово-господарський комплекс і 5 господарських ям. У споруді та поза нею виявлені виробничі місця, під підлогою – скарб з 8 крем’яних ножевидних пластин. З пам’ятки походить велика колекція кераміки, антропоморфної пластики, знарядь з кістки, рогу, каменю, керамічні відтяжки та пряслиця.
7, с. 207-218; 75, с. 118-129.

с. Березівка Чернівецький район

261.    Березівка І
Поселення знаходиться на північній околиці села. Займає мисоподібний схил плато вздовж правого берега безіменного струмка – правої притоки р. Мурашка. Площа становить 350×100 м. Відкрито і обстежено у 1997 р. М. Є. Левадою.
76 с. 3.

262.    Березівка ІІ
Поселення знаходиться на північній околиці села. Займає високий мисоподібний схил плато біля злиття р. Мурашка з її безіменною правою притокою. Площа становить 1 500×150 м. Відкрито і обстежено у 1997 р. М. Є. Левадою.
76, с. 3.

с.м.т. Чечельник

263.    Чечельник
Поселення знаходиться на північній околиці міста. Займає південний схил пагорбу на лівому березі р. Савранки на площі понад 72 га (800×900 м), частково під забудовою. На полі та городах зафіксовано залишки 91 житла-«площадки». В північно-східній та північно-західній ділянці частково простежено овальне планування забудови. Відкрито в 1983 р. B.О.Косаківським, в тому ж році обстежувалася експедицією Вінницького педагогічного інституту. В 1990-91 рр. В. О. Косаківським було досліджено одне наземне житло (16×6 м). Епонімна пам’ятка чечельницької локальної групи трипілля етапу СІ.
46, с. 10-11; 73, с. 10-11; 72, с. 46; 55, с. 96-101; 50.

264.    Чечельник, уроч. Вишенька
Багатошарове поселення знаходиться на південь від міста в урочищі Вишенька. На поверхні виявлена кераміка трипільської та черняхівської культури. Пам’ятку віднесено до етапу СІ.
73, с. 10-11.

265.    с. Білий Камінь Чечельницький район
Поселення знаходиться на лівому березі р. Рогузки між селами Білий Камінь та Рогузка в урочищах Ситничка та Савиринівка. Відкрито у 1909 р. експедицією С. С. Гамченка. Досліджувалося в 1928 р. C.С.Гамченком і М. Л. Макаревичем. Обстежувалося В.А. Косаківським у 1987-1990 рр. Зафіксовано 50 та розкопано три житла-«площадки». Між житлами було досліджено шість трупопокладень доби бронзи. Могильні ями не простежені. Поховання жіночі та дитячі. При похованих виявлені мідні дротяні кільця. Пам’ятку віднесено до етапу СІ.
80, с. 453-475; 55 с. 101.

266.    с. Жабокричка Чечельницький район
Поселення знаходиться в околицях села.
55.

267.    с. Луги Чечельницький район
Поселення знаходиться в околицях села.
55.

268.    с. Рогозка Чечельницький район
Поселення знаходиться в околицях села.
6 с. 13.

269.    с. Стратіївка Чечельницький район
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до етапу СІ.
73, с. 10-11.

270.    с. Довжок Шаргородський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

271.    с. Заячівка Шаргородський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

272.    с. Конатківці Шаргородський район
Поселення знаходиться на північний схід від села в уроч. Поляна. Займає частину великого мисо-подібного пагорбу на вододілі річок Лозова та Дерло (ліві притоки Дністра). Площа становить близько 15 га. Відкрито С. О. Гусевим у 1999 р. віднесено до етапу ВІ-ІІ.
18.

273.    с. Котюжани Шаргородський район
Пам’ятка розташована поблизу села, віднесена до етапу ВІ-ВІІ.
55; 18.

274.    с. Клекотина Шаргородський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

275.    с. Лозова Шаргородський район
Поселення знаходиться на південь від околиці села. Займає схил плато вздовж лівого берега безіменного струмка – правої притоки р. Лозова. Площа становить 300×100 м. Відкрито і обстежено у 1997 р. М. Є. Левадою.
76, с. 2-3.

276.    с. Михайлівка Шаргородський район
Скарб шліфованих крем’яних сокир (10 екз.) виявлений на схід від села в урочищі Ставки під час проведення земляних робіт. Дві сокирки 1964 р. були передані студентом-заочником А. Г. Шаповаловим до Уманського педагогічного інституту. Матеріали відносяться до трипільської культури.
109, с. 3-5.

277.    с. Носиківка Шаргородський район
Поселення знаходиться поблизу села. Обстежено 1975 р. експедицією Вінницького обласного краєзнавчого музею.
53, с. 325.

278.    с. Покутине Шаргородський район
Поселення знаходиться поблизу села. Обстежено 1975 р. експедицією Вінницького обласного краєзнавчого музею.
53, с. 325.

279.    с. Писарівка Шаргородський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

280.    с. Пасинки І Шаргородський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

281.    с. Пасинки ІІ Шаргородський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

282.    с. Садківці Шаргородський район
Поселення знаходиться поблизу села. Займає схили плато лівого берегу р. Дністра. Відкрито 1964 р. розвідками П. І. Хавлюка. Обстежено в 1975 р. експедицією Вінницького обласного краєзнавчого музею під керівництвом І. І. Зайця.
53, с. 325; 99, с. 4.

283.    с. Стіна Шаргородський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55; 81.

284.    с. Млинки Шаргородський район Шаргородські млинки
Поселення знаходиться на околиці села. Пам’ятку віднесено до етапу ВІІ.
55; 22, с. 114-125.

285.    с. Юхимівка Шаргородський район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

с. Буша Ямпільський район

286.    уроч. Підмета
Поселення трипільське і черняхів-ське, знаходиться поблизу села в урочищі Підмета. Займає високий схил правого берега р. Мурафи. Площа становить приблизно 250×100 м. В підйомному трипільському матеріалі – розписна кераміка, знаряддя з кременю, зерно-терки і т.ін. Досліджувалось 1953 р. М. I. Артамоновим, в 1987 р. експедицією Кам’янець-Подільського педагогічного інституту під керівництвом I. С. Винокура. Матеріали зберігаються у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті.
84; 3, с. 22; 12, с. 10-13.

287.    уроч. Причипилівка
Багатошарове поселення знаходиться в південно-західній частині села в урочищі Причипилівка, на лівому високому березі р. Буши (Бушанки). Площа становить приблизно 300×120 м. Культурні шари: трипілля, доба бронзи, черняхівська культура. Відкрито в 1987 р. експедицією Кам’янець-Подільського педагогічного інституту під керівництвом I. С. Винокура. Матеріали зберігаються у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті.
84; 12, с. 10-13.

288.    с. Буша-Замок
Багатошарове поселення знаходиться поблизу села в місці злиття річок Буши (Бушанки) та Мурафи, на підвищеному схилі біля руїн пізньосередньовічного замку. Культурні шари: трипілля, ранні слов’яни, Давня Русь, пізнє середньовіччя. Відкрито в 1987 р. експедицією Кам’янець-Поділь-ського педагогічного інституту під керівництвом I. С. Винокура. Під час будівельних робіт знайдена піч з трипільською керамікою. Трипільські матеріали (кераміка, відтяжки, пряслиця, пластика, кременеві сокири) належать до двох етапів – раннього та середнього, зберігаються у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті.
84; 12, с. 10-13.

289.    с. Михайлівка Ямпільський район
Поселення знаходиться в околицях села.
55.

290.    с. Олександрівка Ямпільський район
Поселення знаходиться в околицях села.
55.

291.    с. Писарівка Ямпільський район
Поселення знаходиться між селами Писарівка та Дзигівка на високому схилі плато лівого берега безіменного струмка (права притока р. Русала). Площа становить 400×100 м. Відкрито та обстежено Потупчиком М. В. в 1995 р. Пам’ятку віднесено до середнього Трипілля.
55; 87.

292.    с. Ратуш Ямпільський район
Поселення знаходиться поблизу села на підвищеній напільній частині берега р. Яланки, лівої притоки р. Дністра. Площа 7 га, на поверхні простежені залишки глиняних жител-«площадок». Відкрито в 1971 р. розвідками Вінницького педінституту. Пам’ят-ку віднесено до середнього трипілля етапу ВІ
63, с. 54.

293.    с. Слобода-Підлісівська Ямпільський район
Поселення знаходиться в околицях села.
55.

294.    с. Ксаверівка Вінницький район
Пам’ятка розташована поблизу села.
55.

295.    с. Довгополівка Тиврівський район
Поселення знаходиться поблизу села.
55.

Джерело: www.kosiv.info

ЦікавІ новини в Україні, а також багато цікавої інформації з усього світу.

Коментування закрито.